Certifikáty

Všechny výrobky společnosti ARIES podléhají přísné kontrole kvality, což dokládají získané certifikáty.

Certifikáty

Certifikát OEKO-TEX

OEKO-TEXPrestižní certifikát OEKO-TEX dokládá, že žádný z výrobků neobsahuje zdraví škodlivé látky a je možné ho používat v přímém styku s pokožkou.

Prohlášení o shodě

Společnost ARIES vlastní prohlášení o shodě u všech zdravotních výrobků – splňuje technické požadavky dle právních nařízení a je oprávněna používat značku CE.

RAL

RALNa konci roku 2016 se společnost ARIES, a.s. stala členem společenství RAL, které sdružuje přední evropské výrobce kompresivních punčoch a dílů. Společenství umožňuje členství pouze výrobcům, kteří prokázali, že jsou schopni dodržovat při výrobě punčoch a návleků normu RAL-GZ 387/1. Tato norma stanovuje nejpřísnější požadavky na stupňovanou kompresi a to pro všechny dostupné velikosti. Kompresivní výrobky z produkce ARIES, a.s. obstály při kontrolních měřeních v laboratořích v Hohensteinu a firma se zavázala dodávat vzorky k přeměření každý rok. Známka kvality RAL, kterou budou zákazníci od roku 2017 nacházet na obalech, je tedy zárukou bezpečné a účinné komprese. Jedině s takovou kompresí je možno dosáhnout dobrých terapeutických výsledků při léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

Certifikace ISO

ISO 13485:2016Od roku 2020 je systém řízení kvality zdravotnických prostředků ve firmě ARIES, a.s. certifikován autoritou Lloyd‘s Register Quality Assurance dle normy ISO 13485:2016.


 

Certifikace ISOAvicenum je značkou zdravotních kompresivních výrobků s benefity, které usnadní život a pomohou se zdravotními potížemi. Je pro nás důležité, abyste se v našich výrobcích cítili komfortně a bezpečně, proto klademe důraz na výběr renomovaných dodavatelů všech materiálů. Vždy vybíráme materiály a aplikace prémiové kvality. Výrobky podrobujeme náhodnému testování a ověřování kvality dle nastavených parametrů certifikačními institucemi a zahraničními klinikami. Od roku 2016 je systém řízení kvality ve firmě ARIES, a.s. certifikován autoritou Bureau Veritas dle normy ISO 9001:2015.